Krystyna Gudel z d. Dyszkiewicz (rocznik 1959), emerytowana nauczycielka, mieszka w Suchowoli. Poetka, regionalistka, inicjatorka Suchowolskich Saloników Literackich, Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Pleneru Artystycznego w Centrum Europy. Prowadzi warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie z dorosłymi, stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2019, należy do NKL w Białymstoku i do Stowarzyszenia Autorów Polskich II Oddział w Warszawie. Wydała 8 tomów poetyckich: Sady pozostawione2003, Stopy na ścieżkach 2008,  Tam rodziły się tęsknoty 2011, Stąd 2015, Którędy do domu? (wiersze dla dzieci) 2016, Pielgrzymka codzienna 2018, Ziemi swojej i ludziom 2019, Jeszcze z tobą zatańczę 2020. Ponadto zebrała i opublikowała wspomnienia wojenne w książce Historie pazurem wojny kreślone, jest autorką tekstów do dwóch przewodników po gminie Suchowola, pisze do kwartalnika Biebrzańskim Szlakiem, jej utwory ukazały się w ponad 120 antologiach, almanachach i publikacjach pokonkursowych.

Film zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.

Film powstał dzięki stypendium Prezydenta Białegostoku.