Zapraszam do obejrzenia filmu podsumowującego projekt „Literatura. Ludzie. Białystok”, zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku. Dzięki niemu powstało 11 wyjątkowych rozmów z wyjątkowymi ludźmi, zrzeszonymi w Nauczycielskim Klubie Literackim w Białymstoku. Wśród nich byli poeci i poetki głęboko związani z Białymstokiem – ludzie, dla których to miasto jest nie tylko miejscem do życia, ale i doskonałą przestrzenią do twórczego rozwoju. Wszystkim swoim bohaterom serdecznie dziękuję. Dominik Sołowiej