Z okazji jubileuszu filolodzy przygotowali specjalne wydawnictwo – „Białostockie Środowisko Filologiczne 1968 ‒ 2018. Historia w 45 rozmowach”.

Publikacja zawiera zapis rozmów przeprowadzonych przez Dominika Sołowieja – dziennikarza, absolwenta polonistyki na UwB – z osobami związanymi z białostocką humanistyką. Jak piszą we wstępie autorzy chcieli „oddać głos tym, którzy tworzyli, współtworzyli świat białostockich polonistów, rusycystów, anglistów, romanistów, białorutenistów”.

W tomie są też rozmowy z historykami, socjologami czy filozofami, gdyż – co również podkreślili twórcy książki – w roku 1968 powstał w Białymstoku zalążek szerszego, humanistycznego środowiska. W gronie rozmówców znaleźli się zarówno pierwsi studenci Wyższego Seminarium Nauczycielskiego (np. dr Bożena Chodźko, Jan Jerzy Milewski), jak i naukowcy zawodowo związani z Białymstokiem od końca lat 60. (m.in. prof. Andrzej Makowiecki, prof. sen. UwB Halina Krukowska, prof. Jan Czykwin).

Swoimi wspomnieniami podzielili się także m.in. ks. abp senior Edward Ozorowski (w latach 1999-2012 kierował Międzywydziałową Katedrą Teologii Katolickiej na UwB) czy Jan Leończuk (absolwent, a potem wykładowca w Filii UW w Białymstoku, wieloletni dyrektor Książnicy Podlaskiej).

http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/156350