W dniach 15-16 listopada odbędzie się w Białymstoku Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa „TOPOS: pismo literackie, idea, środowisko artystyczne”, zorganizowana w XXV rocznicę pierwszego numeru „Toposu” przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”. https://www.facebook.com/events/564264737358450