Razem ze Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. – Narwiańską Akcją Rozwoju Ekonomicznego Wsi i Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Skuteczna promocja własnego biznesu”, które odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szkolenie poprowadzę z Magdaleną Sienkiewicz – specjalistą ds. funduszy europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Termin: 16 listopada 2017 r., godz. 12:00.
Miejsce: Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, ul. gen. W. Sikorskiego 22A.
Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin.

Zgłoszenia przesyłać można do:
– Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na adres e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl lub telefonicznie: tel. 85 650 51 04;
– Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach na adres e-mail: osrodek@lapybiznes.pl lub telefonicznie: tel. 85 814 19 20 lub 85 814 19 21.