Rozmowa z poetką Reginą Kantarską-Koper – członkinią Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku. Film powstał dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Miasta Białegostoku.