Rozmowa z poetką Anną Czartoszewską – członkinią Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku.

Anna Czartoszewska to autorka m. in. książki „Co jest najważniejsze?”, wydanej dzięki konkursowi „Bajka z przesłaniem”, zorganizowanym przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z Lublińca. Laureatka i juror wielu ogólnopolskich konkursów literackich.

Film powstał dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Białegostoku.