O poezji, przyjaźni, wdzięczności i sacrum rozmawiam z Joanną Pisarską – poetką, członkinią Nauczycielskiego Klubu Literackiego. Reportaż powstał dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Miasta Białegostoku.

Joanna Pisarska – autorka tomików poetyckich: Wrócę tu jeszcze (2003), Podróż wewnętrzna (2011), Szepty na wodzie (2012), współautorka zbiorów poezji z serii Kajety Starobojarskie: Ona (2007) i Przez mrok przez błękit (2014). Współredaktorka tomów poezji i poetyckich antologii.