„Ławeczka na uboczu” – taki tytuł nosi tomik wierszy Janiny Jakoniuk – bohaterki kolejnego filmu zrealizowanego w ramach projektu „Literatura. Ludzie. Białystok”. Reportaż powstał dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Miasta Białegostoku.