Film powstał dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Miasta Białegostoku.