Możliwość otrzymywania spersonalizowanych reklam nie jest czymś totalnie nowym. Taką opcję proponuje chociażby Google Mail, kanał AdSense, serwis Linkedln. Dzięki kanałom RSS mamy możliwość budowania zestawu informacji płynących do nas z wybranych serwisów informacyjnych. Nie musimy być niewolnikami jednego medium. Możemy przecież wybierać sobie kanał prezentujący określone poglądy na politykę, religię i sprawy społeczne. Stąd olbrzymia popularność niezależnego serwisu informacyjnego „Huffington Post” (www.hufingtonpost.com), który generuje liczbę wejść większą niż słynny „Washington Post”. Dziś taka propozycja dotyczyć może reklam.

ciąg dalszy (Spidersweb.pl)