Wybrane publikacje samodzielne oraz w książkach, czasopismach i portalach internetowych:

1. Biblioteka Babel i „Pierre Menard, autor Don Kichota” J. L. Borgesa jako proroctwa „tekstowego świata”
UNDERGRUNT Nr 10/11 r. 2003, str. 001-001 (Artykuł)

2. Bóg i Auschwitz (H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz)

KULTURA Nr 7 r. 2003, str. 001-001 (Recenzja)

3. Bóg i Człowiek w świecie Maszyn

KULTURA Nr 4 r. 2003, str. 001-001 (Artykuł)

4. Demony żyją wiecznie (J.C. Grimwood, NeoAddix)

KULTURA Nr 7 r. 2003, str. 001-001 (Recenzja)

5. Klonowanie – dobrodziejstwo czy zagrożenie dla ludzkości

PRZEGLĄD PODLASKI Nr 2 r. 2003, str. 001-001 (Artykuł)

6. Krytyk jest „duchologiem”. Wywiad z Waldemarem Smaszczem

KULTURA Nr 5 r. 2003, str. 001-001 (Inne)

7. Muzyka, dźwięk i taniec

PRZEGLĄD PODLASKI Nr 1 r. 2003, str. 001-001 (Artykuł)

8. Obecnie nieobecni (M Kasjaniuk, Połączenia)

KULTURA Nr 5 r. 2003, str. 001-001 (Recenzja)

9. Podróż na Wschód

KULTURA Nr 4 r. 2003, str. 001-001 (Artykuł)

10. Poza krainą baśni (A.J.Szczęsny, Wiersze przydrożne)

KULTURA Nr 3 r. 2003, str. 001-001 (Recenzja)

11. Tajemnica Objawienia (J.M. Rymkiewicz, Przez zwierciadło)

KULTURA Nr 12 r. 2003, str. 001-001 (Recenzja)

12. Idea metempsychozy w „Księdze zgodności” Adama Mickiewicza

Mickiewicz mistyczny, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu, 2005

13. Toward a Validation of Anthony Giddens’ Globalization

Global Studies Journal, Volume 2, Issue 1, pp.109-126.

http://dominiksolowiej.cgpublisher.com/product/pub.184/prod.85

14. Exploring dynamics of Giddens’ globalization

Systems Research and Behavioral Science
Volume 27, Issue 6, pages 622–638, November/December 2010

http://www.systemdynamics.org/conferences/2009/proceed/papers/P1072.pdf

15. Socjologia Anthony’ego Giddensa w świetle krytyki Stjepana Mestrovićia. Wybrane aspekty

Zeszyty Naukowe WSAP. Administracja Publiczna – Studia krajowe i międzynarodowe, nr 2/12/2008

16. Zygmunt Bauman – Płynne czasy (recenzja)

Zeszyty Naukowe WSAP. Administracja Publiczna – Studia krajowe i międzynarodowe, nr 2/12/2008

17. Dziennikarstwo obywatelskie. Wyzwania dla socjologii i medioznawstwa

Zeszyty Naukowe WSAP. Administracja Publiczna – Studia krajowe i międzynarodowe, nr 1/11/2008

18. Zygmunt Bauman  – Szanse etyki w zglobalizowanym świecie (recenzja)

Zeszyty Naukowe WSAP. Administracja Publiczna – Studia krajowe i międzynarodowe, nr 1/11/2008

19. Motywy kafkowskie w Piersi Philipa Rotha.

Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz,

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 307-315.

20. Grass: Europa,  Niemcy, Polska

Idee Europy w kulturze XX wieku, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, 2005.

21. Ścieżki rowerowe w Białymstoku.

Turystyka i rekreacja w mieście: praca zbiorowa, red. Michała Lisowskiego, Białystok, 2008, s. 171-178.

22. Jakość vs. dostępność – recenzja książki „Coś za coś” K. Maneya.

Marketing przy kawie (www.marketing-news.pl)

23. Teoria i praktyka w pigułce – recenzja książki „Badania marketingowe. Od teorii do praktyki”.

Marketing przy kawie (www.marketing-news.pl)

24. Urodzeni globaliści” vs. „globaliści po latach” – recenzja książki „Międzynarodowe strategie marketingowe”.

Marketing przy kawie (www.marketing-news.pl)

25. Wszystko jest opowieścią – „Marketing narracyjny” Eryka Mistewicza.

Marketing przy kawie (www.marketing-news.pl)

26. Sport w służbie globalizacji – recenzja książki „Sponsoring sportu w warunkach globalizacji”.

Marketing przy kawie (www.marketing-news.pl)

27. Wierzę, podziwiam, kupuję. Siła kultowej marki – recenzja książki „Potęga kultowej marki”.

Marketing przy kawie (www.marketing-news.pl)

28. Publikacja „Kobieta przedsiębiorcza” (Projekt Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku).

29. Publikacja „Kompendium Innowacji Społecznych” (wydawca: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży).

30. „Lilijka w mediach. Przewodnik po świecie mediów” (wydawca: Białostocka Chorągiew ZHP).

31. „Białostockie Środowisko Filologiczne 1968-2018” (wydawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku).

Moje teksty poświęcone zdrowiu, sprawom społecznym, edukacji i rozwojowi osobistemu dostępne są m. in. w magazynach „Echo życia” i „Cukrzyca a zdrowie”:

http://www.cukrzycaazdrowie.pl/pl/najnowszy.aspx
http://echozycia.pl/pl/echozon.aspx

rozmowa1 rozmowa2 edukacja