Prof. Teresa Kostkiewiczowa – wybitna polska literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki – wygłosi prelekcję na Wydziale Filologicznym UwB. Zapraszam w imieniu organizatorów.