Fragment wykładu prof. Aliny Kowalczykowej poświęconego polskiej pamięci Wilna. Spotkanie odbyło się 18 czerwca w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.