Czy warto zwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie? Zdecydowanie tak. Nowoczesna architektura i świetnie rozplanowane wnętrza dają wrażenie przepychu, a jednocześnie stwarzają możliwość obcowania z historią nawet wtedy, gdy w muzeum są tłumy.

Muzealna opowieść rozpoczyna się ok. 960 roku, a kończy na początku lat 90-tych (III RP). Oprócz archiwalnych zdjęć i prezentacji multimedialnych uwagę przyciągają eksponaty (większość z nich to kopie, ale zdarzają się bezcenne oryginały), rekonstrukcje synagogi, dworca kolejowego, ulicy w getcie warszawskim. Całość uzupełniają wciągające filmy i słuchowiska. Najciekawsze fragmenty ekspozycji dotyczą II wojny światowej, głównie zagłady getta warszawskiego. Na biletach wstępu znajdziemy informację, że wystawę zwiedza się około 2 godzin. Dla mnie „wędrówka” zajęła prawie trzy. Z całą pewnością mamy w Warszawie muzeum na światową skalę.