1

Powyższy diagram ilustruje połączenie wymiarów globalizacji (opisanych przez socjologa Anthony’ego Giddensa), ludzi, firm oraz lokalnych i ponadnarodowych korporacji z odpowiednimi łańcuchami przemysłu, które wraz ze społeczeństwem tworzą celowy hierarchiczny system. W przygotowaniu tego wykresu wykorzystałem tzw. dynamikę systemów, czyli metodę zakładającą to, że skomplikowane, złożone obiekty stanowią pewną holistyczną strukturę, w której istnieją wewnętrzne relacje i wielokierunkowe sprzężenia. Ta metoda sprawdza się w przypadku refleksji związanej z tzw. instytucjami uczącymi się, które są tematem jednego z moich szkoleń.

Wykres pochodzi z artykułu: 

Toward a Validation of Anthony Giddens’ Globalization, Global Studies Journal, Volume 2, Issue 1, pp.109-126, http://dominiksolowiej.cgpublisher.com/product/pub.184/prod.85