1. Redaktor portalu „Baza produktów lokalnych z Podlaskiego”:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

od kwietnia 2014 (od 10 miesięcy)

Redagowanie informacji na stronie internetowej www.produkty.wrotapodlasia.pl.

2. Szkoleniowiec: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

od kwietnia 2015

Prowadzenie szkoleń poświęconych social media i marketingowi internetowemu.

3. Specjalista ds. marketingu:

Fitomed

od listopada 2013 (od 1 roku i 3 miesięcy)

Koordynacja strategii marketingowej firmy Fitomed www.fitomed.pl.

4. Specjalista ds. marketingu i reklamy:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

od października do grudnia 2013.

Promocja działalności Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w mediach społecznościowych (m. in. Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr, Instagram). www.muzeum.bialystok.pl

5. Szkoleniowiec:

samodzielna działalność szkoleniowa

od października 2013 (od 1 roku i 4 miesięcy)

„Skuteczna promocja własnego biznesu” (16.11.2017, Stowarzyszenie N.A.R.E.W.).

„Promocja miast i regionów: pozyskiwanie turystów i inwestorów” (25.04.2016, „Cognitio. Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń S. C.”.

„Promocja jednostki dydaktycznej”, Szkolenie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Białymstoku, 15.10.2013, 29.10.2013.

„Public relations i marketing narracyjny: budowa wizerunku instytucji kultury”, Szkolenie dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, 15.11.2013, 27-28.03.2014.

„Kreowanie własnego wizerunku w nowej przestrzeni edukacyjnej” – szkolenie dla uczniów gimnazjum (13-18.11.2014, Gródek, Wasilków, Zawady, Choroszcz; 18.12.2014, Supraśl).

„Lilijka w mediach. Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego” – szkolenie dla Białostockiej Chorągwi ZHP, Białystok, 21.12.2014.

„Redaktor portalu internetowego – zajęcia pisarskie” – szkolenie dla Zielonej Linii (Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia) (szkolenie organizowane przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o.), 21-29.04.2015.

„Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne – jak bez stresu zaprezentować EZD PUW”, 20.10.2015 r. – 21.10.2015 r., Supraśl (organizator firma BIT-SA).

„Zasady kontaktów z klientami zewnętrznymi – podniesienie kompetencji w pracy; rozwinięcie umiejętności prawidłowej komunikacji”, 22.10.2015, Supraśl, (organizator firma BIT-SA).

„Drama w literaturze”, 7 i 9 czerwca 2016, Książnica Podlaska w Białymstoku. Szkolenie dla bibliotekarzy z województwa podlaskiego.

6. Szkoleniowiec:

Stowarzyszenie LGD Szlak tatarski

od stycznia 2013 (od 2 lat i 1 miesiąca)

Przeprowadzenie szkolenia „Public relations w organizacji pozarządowej”, Sokółka 30.01.2013.

Autor publikacji promocyjnych dla Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (teksty do folderów informacyjnych, albumów i map).

Autor cyklu artykułów poświęconych beneficjentom projektów prowadzonych przez LGD.

7. Szkoleniowiec:

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

od marca 2012 (od 2 lat i 11 miesięcy)

Udział w projekcie „Sprawny samorząd – lepsza Polska”.

1. Prowadzenie szkolenia „Samorządowe PR” (Białystok, 01.06-10.06.2009). Szkolenie adresowane było do przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego, zainteresowanych nawiązywaniem skutecznych relacji z mediami.

2. Udział w projekcie „Tradycja i nowoczesność łączy pokolenia w gminie Nowe Piekuty” (03.2012 – 06.2012) (prowadzenie zajęć filmowych).

3. Udział w projekcie „Tradycja i nowoczesność łączy pokolenia w gminie Korycin” (03.2012 – 06.2012) (prowadzenie zajęć filmowych).

4. Udział w projekcie „Gimnazjum szkoła szans” (11.2013 – ) (prowadzenie zajęć filmowych).

8. Doradca, szkoleniowiec:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

od grudnia 2011 (od 3 lat i 2 miesięcy)

a) Doradztwo grupowe w ramach projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”, Lipowy Most, 8-9 grudnia 2011 r.

b) Doradztwo indywidualne w ramach projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”, Białystok, 8.03-22.03.2012.

c) Prowadzenie spotkania konsultacyjnego „Franczyza społeczna – biznes dla spółdzielni/organizacji społecznych czy tylko dla biznesu? Dobre praktyki i konsultacje wybranych przykładów” (Augustów, 5 października 2012).

d) Prowadzenie spotkania konsultacyjnego „Franczyza społeczna – biznes dla spółdzielni/organizacji społecznych czy tylko dla biznesu? Dobre praktyki i konsultacje wybranych przykładów” (Łomża, 24 września 2012).

e) Prowadzenie spotkania konsultacyjnego „Franczyza społeczna – biznes dla spółdzielni/organizacji społecznych czy tylko dla biznesu? Dobre praktyki i konsultacje wybranych przykładów” (Białystok, 20 września 2012).

f) Prezentacja produktu „Innowacje Edukacyjne”, wypracowanego w projekcie innowacyjnym w ramach Priorytetu IX PO KL (Konferencja „EFS dla rozwoju szkół”, Białystok, 25 marca i 3 kwietnia 2013 roku).

g) Szkolenie z wykorzystania narzędzi modernizacji oferty edukacyjnej (Konferencja upowszechniająca projekt „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” (26 marca 2013 r., Białystok, Restauracja „Trzy Po Trzy”).

h) Szkolenie „Promocja spółdzielni socjalnej”, Białystok, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, 19.10.2013 roku.

Od października 2012 r. praca na stanowisku „koordynator współpracy międzynarodowej” w projekcie „Ekonomia Społecznego Sukcesu”:

1. Nawiązanie współpracy z European Social Franschising Network (Europejską Siecią Franczyzy Społecznej). Redakcja publikacji „FRANCZYZA SPOŁECZNA – DOBRE PRAKTYKI EUROPEJSKIE.”

2. Współpraca z franczyzami funkcjonującymi w Wielkiej Brytanii: CASA – Care and Share Associates, Unicorn Grocery, CAN Cook – Social Enterprise, Knowsley Development Trust, The Work Turner of A National Infrastructure Body.

3. Współpraca z Le Mat B&B Goteborg (Sweden) and Le Mat Italy.

Od stycznia 2013 roku wsparcie techniczne przy projekcie „KODE-NQF: Uznawanie i potwierdzanie nieformalnych i pozaformalnych kompetencji w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji”.

9. Szkoleniowiec:

Stowarzyszenie Szukamy Polski

od listopada 2010 (od 4 lat i 3 miesięcy)

Udział jako trener dziennikarstwa telewizyjnego w projekcie „Aktywny Białystok – młode dziennikarstwo społeczne”: Listopad – Grudzień 2010

10. Szkoleniowiec:

Podlaski Oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

od maja 2010 (od 4 lat i 9 miesięcy)

Prowadzenie szkoleń:

a) Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać? Szkolenie w ramach projektu „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie”, Kolno, 17-19.05.2010 r. Restauracja Biznes Klub B&D; Białystok, 24-26.05.2010, Villa Tradycja.

b) Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać? Szkolenie w ramach projektu „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie”, Białystok, 24-26.05.2010, Villa Tradycja.

c) Promocja i marketing. Szkolenie w ramach projektu „Pomysł na biznes – wsparcie na starcie III edycja”, Białystok, Hotel Cristal, 16.05.2010.

d) Budowa wizerunku instytucji państwowej. Public relations i marketing narracyjny, Centrum Astoria, Białystok, 27.08.2013.

e) Public Relations jednostki dydaktycznej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Białystok, 10.10.2012, 15.11.2012.

f) Promocja i marketing, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 23.03.2014.

11. Szkoleniowiec:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

od września 2009 (od 5 lat i 5 miesięcy)

1. Udział w projekcie „Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym”.

a) Prowadzenie szkolenia „Przywództwo w Samorządzie. Skuteczne zarządzanie wizerunkiem gminy” (Puńsk, 09-10.12.2009).

b) Prowadzenie szkolenia „Jak nie przegrać wyborów do samorządu? Warsztat marketingu politycznego” (Ryn, 30-31.03.2010)

2. Udział w projekcie „Samorząd w Unii Europejskiej 2”.

a) Prowadzenie szkolenia rozwijającego kreatywność i umiejętność integracji (Barszczewo, 08.01.2010)

b) Prowadzenie szkolenia rozwijającego kreatywność i umiejętność integracji (Barszczewo, 05.02.2010)

c) Prowadzenie szkolenia rozwijającego kreatywność i umiejętność integracji (Augustów, 19.03.2010)

d) Prowadzenie szkolenia rozwijającego kreatywność i umiejętność integracji (Barszczewo, 17.09.2010),

e) Prowadzenie szkolenia rozwijającego kreatywność i umiejętność integracji (Barszczewo, 08.10.2010),

f) Prowadzenie szkolenia rozwijającego kreatywność i umiejętność integracji (Barszczewo, 15.10.2010).

12. Recenzent:

Marketing-news.pl

od sierpnia 2009 (od 5 lat i 6 miesięcy)

Współpraca z działem recenzji książkowych portalu marketingowego „Marketing przy kawie” (www.marketing-news.pl)

13. Wykładowca:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

od października 2007 (od 7 lat i 4 miesięcy)

Prowadzenie ćwiczeń i wykładów poświęconych technikom dziennikarskim (kierunek studiów: kulturoznawstwo) socjologii i socjologii reklamy.

14. Dziennikarz:

Telewizja Białystok

od sierpnia 2007 (od 7 lat i 6 miesięcy)

Przygotowywanie serwisów informacyjnych oraz reportaży poświęconych problematyce społecznej (m. in. profilaktyce antyalkoholowej, edukacji osób niepełnosprawnych, profilaktyce nowotworowej; filmy zrealizowane zostały na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku); prowadzenie programów publicystycznych „Rozmowy pod Ratuszem” i „Pole kultury”.

15. Dziennikarz, felietonista, recenzent literacki:

Grupa Wirtualna Polska

od czerwca 2005 (od 9 lat i 8 miesięcy)

Redagowanie działu kultury portalu internetowego”Kafeteria”.

16. Szkoleniowiec:

Stowarzyszenie LGD Szlak tatarski

luty 2013 – luty 2013 (przez 1 miesiąc)

Szkolenie „Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego. Jak wykorzystać marketing narracyjny do stworzenia silnej marki?”, Poczopek, 07.02.2013

17. Doktorant:

Fordham University New York

październik 2009 – grudzień 2010 (przez 1 rok i 3 miesiące)

Współpraca z prof. Nicholasem Georgantzasem i prof. Evangelosem Katsamakasem nad artykułem poświęconym globalizacji w ujęciu Anthony’ego Giddensa. Artykuł dostępny pod linkiem:

http://www.systemdynamics.org/conferences/2009/proceed/papers/P1072.pdf

18. Wykładowca:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży

październik 2008 – styczeń 2009 (przez 4 miesiące)

Prowadzenie warsztatów dziennikarskich oraz warsztatów z zakresu socjologii komunikacji masowej.

19. Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych:

Akademia Nauki w Białymstoku

wrzesień 2006 – grudzień 2007 (przez 1 rok i 4 miesiące)

Prowadzenie szkoleń i warsztatów szybkiego czytania, technik pamięciowych oraz autoprezentacji.

20. Dziennikarz:

Radio VOX FM Białystok

wrzesień 2006 – grudzień 2007 (przez 1 rok i 4 miesiące)

Przygotowywanie serwisów informacyjnych.

21. Dziennikarz, sekretarz redakcji:

Kwartalnik naukowo-ekonomiczny „Pomosty”

wrzesień 2005 – październik 2008 (przez 3 lata i 2 miesiące)

Przygotowywanie wywiadów, kontakt z czytelnikami i autorami kwartalnika „Pomosty”, redagowanie działu recenzji.

22. Dziennikarz:

Radio Plus Białystok

sierpień 2005 – styczeń 2006 (przez 6 miesięcy)

Przygotowywanie serwisów informacyjnych i felietonów radiowych.

23. Szkoleniowiec:

Fundacja HELENA (Białystok) (od kwietnia 2015)

Realizacja projektu fotograficznego „W kadrze seniora”, adresowanego do osób w wieku 50+.

Moje aktualne CV znaleźć można na portalu LinkedIn i Goldenline.pl