W Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie znajdziemy kilka informacji o Białymstoku – przede wszystkim fakty związane z białostockimi fabrykami. Niewielka ekspozycja poświęcona została pogromowi z 1906 roku. Nie znalazłem niestety informacji o zagładzie getta białostockiego (i powstaniu), chociaż miejsce to zostało upamiętnione na tablicy.