• 29 czerwca, godz. 16.00, konsultacje społeczne w Gminie Mielnik (w trakcie „Dni Mielnika”)