• 9 lutego, godz. 13.00, Książnica Podlaska w Białymstoku: spotkanie z pisarką Magdaleną Niedźwiedzką.
  • 16 lutego, godz. 17.00, Stowarzyszenie Azyl w Białymstoku: spotkanie z pisarką Miką Dunin.
  • 20 lutego, godz. 10.00, Kino Forum w Białymstoku, prelekcja w ramach DKF Seniora.
  • 21 lutego, godz. 9.00, Kino Forum w Białymstoku, prelekcja w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.
  • 26 lutego, godz. 15.45, Kino Forum w Białymstoku, prelekcja w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.