Fundacja PRO realizuje projekt Akademia Talentów – Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej. To oferta edukacyjna skierowana do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodziców, polegająca na wsparciu nakierowanym na pomoc w zrozumieniu świata, społeczeństwa oraz zasad nim kierujących. MUER to nie tylko rozwój intelektualny, ale przede wszystkim nauka kompetencji społecznych i obywatelskich, poprzez udział w wykładach, seminariach, ale również w praktykach studenckich u pracodawców oraz konferencji i seminariów organizowanych do otoczenia MUER.