Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku to współorganizatorzy konferencji naukowej „Tadeusz Miciński i ludzie epoki”, która odbędzie się w dniach 11-12 października w sali audytoryjnej Książnicy Podlaskiej.